ติดต่อเรา

กรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเรา


ทำไมต้องเลือกใช้บริการ รปภ. แม่บ้าน บริษัทของเรา

มีความเป็นมืออาชีพ

บริษัทของเรา มืออาชีพ ที่ดีที่สุด ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานรักษาความปลอดภัยและงานรักษาความสะอาดมากกว่า 20 ปี ทำให้ลูกค้ามากมายไว้วางใจให้เราดูแลเรื่องรักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาดให้กับคุณ

ได้มาตรฐานตามหลักสากล

พนักงาน ทุกคน ได้รับการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยและด้านการบริการรักษาความสะอาดอย่างเข้มงวด ก่อนเข้ารับการปฏิบัติงาน และยังมีการจัดฝึกอบรมอยู่เป็นประจำ

ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด ด้วยความซื่อสัตย์ อดทน และมีการตรวจเช็คประวัติอาชญากรรม ก่อนรับเข้าทำงานกับบริษัทของเรา


บริษัท ให้บริการรักษาความปลอดภัย ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ตลอด 24 ชั่วโมง 
บริษัท ให้บริการรักษาความสะอาด ตามมาตรฐานสากล

   02-102-3490-1 // 066-113-9373 // 092-860-0063