บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทย เซ็นเตอร์ คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด
บริษัท รปภ. บริษัท รักษาความปลอดภัย บริการรักษาความสะอาด มืออาชีพ ได้มาตรฐาน

บริการของเรา

รักษาความปลอดภัย

บริษัท รปภ. มืออาชีพ ที่ได้มาตรฐานให้บริการดูแลรักษาความปลอดภัย ทั้งชีวิต และทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยทีมงานมืออาชีพ

อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

จำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย
แบบครบวงจร
รวมถึงระบบกล้องวงจรปิดคุณภาพสูง ระดับ HD

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

รับปรึกษาคดีความ
ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนาย ว่าจ้างทนาย
รับว่าความทั่วราชอาณาจักร โดยทนายมืออาชีพ

ศูนย์ฝึกอบรม ไทยเทพารักษ์

บริการฝึกอบรบพนักงานรักษาความปลอดภัย ตามระเบียบมาตรฐานหลักสูตรรักษาความปลอดภัย

มาตรฐาน คือ งานของเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทย เซ็นเตอร์ คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด
มีมาตรฐานการคัดเลือกพนักงาน รปภ. เพื่อเข้าทำงาน พนักงานต้องผ่านการอบรมและฝึกฝน ตามหลักสูตรของการรักษาความปลอดภัยของ
บริษัทฯ เราพร้อมให้บริการคุณในกิจการทุกประเภท อีกทั้งในขณะปฎิบัติงาน เรามีการกำกับดูแล และติดตามผลการปฎิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ บริษัทรักษาความปลอดภัยจึงมีการจัดการความรับผิดชอบและประกันความเสียหาย ตามมาตรฐานสากล

รางวัล คือ ข้อพิสูจน์

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทย เซ็นเตอร์ คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด
ได้รับอนุญาต ประกอบธุรกิจความปลอดภัย ตาม พรบ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 2558 เราได้รับโล่เกียรติคุณ เป็นผู้ให้การสนับสนุนตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย


บริษัท รปภ. มืออาชีพ ที่ให้บริการครบวงจร

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทย เซ็นเตอร์ คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด
ให้บริการรักษาความปลอดภัย แบบมืออาชีพ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมากมาย อาทิ บริษัทฯ หมู่บ้าน คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร
โรงพยาบาล ด้วยทีมงาน รปภ.มืออาชีพ มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์
อดทน และบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
โทร. 02-102-3490-1 / 066-113-9373 / 092-860-0063


ลูกค้าของเรา

อาคารสำนักงาน และโรงงาน

คอนโด หมู่บ้าน และที่พักอาศัย

สถานที่ราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล
ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ


บริษัทให้บริการรักษาความปลอดภัย ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ตลอด 24 ชั่วโมง
บริษัทให้บริการรักษาความสะอาดครบวงจร ตามมาตรฐานสากล

  02-102-3490-1 // 066-113-9373 // 092-860-0063